Zëvendës Rektori
Prof. asoc. Jani Dine
 Për proçesin mesimor
 


Dega e zhvillimit kurrikular, karrieres dhe vleresimit institucional
              
Klaviola dudumi                      kdudumi@uogj.edu.al 
 Gentian Ruspi                              gruspi@ugj.edu.al


 
Zyra e Zëvendës Rektorit
Tel. 842-68027, 842-63408
Fax. 842-63776
E-mail: jdine@uogj.edu.al
 
Zëvendës Rektori
Prof. asoc. Valbona Duri
Për shkencën dhe mardhëniet me jashtë

Dega e mardhënieve me jashte dhe projekteve shkencore

 


Luiz Seiti                         lseiti@ugj.edu.al

 
Zyra e Zëvendës Rektorit
Tel. 842-68026, 842-63408
Fax. 842-63776
E-mail: vduri@uogj.edu.al