Organograma e Organeve Drejtuese 

Organograma dhe Struktura e Universitetit

Organograma e re

Organograma e Fakultetit te Edukimit dhe Shkencave Shoqerore

Per zmadhim klikoni mbi figuren e mesiperme

Organograma e Fakultetit te Shkencave te Natyres


Per zmadhim klikoni mbi figuren e mesiperme

Organograma e Fakultetit Ekonomik


Per zmadhim klikoni mbi figuren e mesiperme 

Organogramat e mesiperme jane ne dispozicion edhe ne formen pdf

ORGANOGRAMA DHE STRUKTURA E UGJ.pdf