Per organizimin e punes per prezantimin e draft - "Pakti per Universitetin"

PAKTI PER UNIVERSITETIN

 

Mbledhja e sugjerimeve , ideve dhe propozimeve nga studentet dhe personeli akademik i Universitetit "Eqrem Çabej" Gjirokaster ne funksion te permiresimit te tij.

     Gjirokaster me 09/04/2019         Njoftim per Sondazhin Kombetar te Studenteve 

 

Broshura informuese per studentet - SKS 2019