o    Seria "Matematika dhe Shkencat e Natyres"

o    Seria "Shkencat Shoqerore, Ekonomike dhe te Edukimit"