Mund te informoheni me aktivitetin vjetor te departamentit:

Analiza vjetore mesimore dhe aktiviteti vjetor shkencor 2016.doc