RAPORT I  VLERESIMIT TE BRENDSHEM  Anglisht dhe MP Gjuhe Angleze

RAPORT I  VLERESIMIT TE BRENDSHEM  Italisht dhe MP Gjuhe Italiane


Ju mund te klikoni per  udhëzimin nr. 52, datë 03.12.2015 të Ministrit të Arsimit dhe Sportit:      

Udhëzimin nr. 52, datë 03.12.2015 të Ministrit të Arsimit dhe Sportit