RAPORT I  VLERESIMIT TE BRENDSHEM  Infermieri

RAPORT I  VLERESIMIT TE BRENDSHEM  Infermieri Mami


KUJDESJET SHËNDETËSORE, TË RËNDËSISHME PËR NJË KOMUNITET TË SHËNDETSHËM”

PROGRAMI:

8.00 – 8.30 Rregjistrim

8.30 Hapja e konferencës.

Fjala përshëndetëse e Z. Krenar Kulla, Drejtor, Spitali Rajonal,“Omer Nishani”, Gjirokastër

PANELI A: KUJDESJET MJEKËSORE

Sesioni i parë: Moderator: Dr.Shk Vjollca KOKO, Dr. Shk. Zamira VLLAHO.

8. 30 – 8. 50 Kostandin HIDO. Problemet që ndeshen në periudhën e afërt pas zgjimit. (studim retrospektiv për periudhën 2006 – 2015)

8.50 – 9.10 Kostandin BALLOMA. Përdorimi i flapeve të lëkurës në kirurgjinë e kanereve të fytyrës.

9.10 – 9. 40 Blerti ÇAMI. Vlerësimi ekografik i uterusit në pacientet infertile.

9. 40 – 10.00 Murat KAÇI. Politrauma dhe trajtimi i saj në kushtet tona spitalore.

10.00 – 10.30 Figali KOBUZI. Diagnoza, vlerësimi, parandalimi i sëmundjes Renale Kronike. Çrregullimet minerale dhe kockore.

10. 30 – 10. 40 Pushim kafe (10 min)

Sesioni i dytë: Moderator: Murat KAÇI, Kostandin BALLOMA,

10.40 –11.00 Anila MANGA. Toksina botulike dhe përdorimi i saj në kirurgjinë estetike.

11.00 – 11.20 Zamira VLLAHO. Loja si element bazë në zhvillimin e fëmijës.

11.20 – 11.50  Roven SINANI. Teratoma. Raportim rasti.

11.50 –12.10  Jonida MEHMETI. Tonsilliti nga Epstein-Barr Virus versus Streptokokut Betahemolitik. Raportim rasti.

12.10 – 12.40 Bastri KOKONA. Epilepsia, Të dhëna për Epilepsinë  në Qytetin e Gjirokastërs dhe rrethinat e saj.

12.40 – 13.00. Dr. Julinda MIJO. Kaceri i qafës së Mitrës,  një sëmundje e parandalueshme.

13.00 – 13.20 Dr, Altin GOXHARAJ. Testet laboratorike. Bazat e biokimisë-klinike.

13.20 –13.40. Dr. Arlind JANAQI. Vlerësimi dhe Menaxhimi i të sëmurit me Shock Septik.

13.40 – 14.00  Dr. Shk. Laura MEZINI. Prevenimi i Infeksioneve Nosokomiale

14. 00 - 14. 30 Pushim Koktej (30 min)

Sesioni i tretë: Moderator: Murat KAÇI, Vjollca KOKO.

14. 30 -15.00 Dr. Vjollca KOKO. Comorbiditetet në Sëmundjet Inflamatore Reumatizmele Kronike. Comorbiditetet dhe faktorët riskues në të sëmurët me Artrit Reumatoid në Rajonin Gjirokastër. (Janar  2012 - Dhjetor 2016)

15. 00 – 15.20 Dr. Dashamir DEMIRI. Placenta Previa

15. 20 – 15.40 Edmond KOTONI. Purpura Anafilaktoide: diagnoza klinike, trajtimi, ecuria (Raste të klinikës pediatrike, spitali Gjirokastër.)

15.40 – 16.00 Dr. Alma MIJO. Disekimi i Aortës

16. 00 – 16.30 Diskutime, vlerësimi i Panelit A.

16. 30 – 17.00 Vlerësimi i Konferencës. Rekomandime për të Ardhmen.

17.00 Mbyllja e Konferencës + Bufe

PANELI B: KUJDESJET INFERMIERORE

Sesioni i parë  8.30 – 10.30

Moderatorë:MSc Mimoza  LlAVDANITI, Arjeta XHEMALI, Dorian META,

8.30- 9.00 Hava LIKA Edukimi Shëndetësor. Roli i personelit Infermieror në konstracepsion.

9.00-9.30   Mirjeta ZAÇE. Roli i Infermierit në Depistimin e rasteve të reja dhe menaxhimin e sëmundjeve kronike.

9.30-10.00 Marsela ÇELA. Infeksionet meningokoksike në fëmijët e moshës pedatrike.

10.00-10.30 Eli KARANXHA. Sindroma Down, trajtimi dhe perspektiva në të ardhmen.

10.30-10.40 Pushim kafe  (10 minuta)

Sesioni i dytë: Moderatorë: MSc Juljana  XHINDOLI, Dhimitër BOLI

10.40-11.00 Suela  MULLAJ. Roli infermieror në menaxhimin e diarres acute në moshën pediatrike.

11.00-11.30 Minushe ZAIMI.  Hipertrophia beninje e prostatës dhe edukimi shëndetësor.

11.30-12.00 Babeta REXHEPI. Inteligjenca emocionale në personelin infermieror.

12.00-12.30 Dorian META. Asistenca DOMICILIARE e integruar.

12.30-13.00 Fatjona ISMAILATI. Roli i Infermierit në sigurinë dhe kujdesin ndaj pacientit.

13.00-13.30 Arjeta XHEMALI. Roli i edukimit shëndetësor në Parandalimin e lindjeve premature.

13.30-14.00 Dhimitër BOLI. Rehabilitimi Phizioterapeutik i Goditjeve Cerebrale.

14.00-14.30 Pushim koktej (30 minuta)

Sesioni tretë: Moderatorë: Mimoza LLAVDANITI, Arjeta XHEMALI

14.30-15.00 Mimoza LLAVDANITI. Shërbimi i urgjencës. Parimet e triazhit spitalor. Kategoritë dhe ngjyrat e kodeve.

15.00-15.30 Juliana XHINDOLI. Shoku anafilaktik, menaxhimi dhe vlerësimi i njohurive infermierore. Studim rasti.

16. 00 – 16.30 Diskutime, vlerësim i PANELIT B.

16. 30 – 17.00. Vlerësimi i Konferencës. Rekomandime për të ardhmen.

17.00 Mbyllja e Konferencës + Bufe