PERGJEGJES I NJESISE BAZE / DEPARTAMENTI I GJUHEVE TE HUAJA

Prof. asoc. Harallamb Miçoni          hmiconi@uogj.edu.al

PERGJEGJES I GRUPIT MESIMOR-KERKIMOR I LETERSISE DHE QYTETERIMIT ANGLEZ

Prof. Asoc. LEONARD RAPI            lrapi@uogj.edu.al

PERGJEGJES I GRUPIT MESIMOR-KERKIMOR I GJUHESISE ANGLEZE

Doc. Dr. Merita Isaraj                misaraj@uogj.edu.al

PERGJEGJES I GRUPIT MESIMOR-KERKIMOR I GJUHES DHE KULTURES ITALIANE

Doc. Dr. Irena Shehu                 ishehu@uogj.edu.al