Formati I publikimit te te  dhenave te detajuara mbi te ardhurat dhe shpenzimet financiare te institucioneve publike te Arsimit te Larte per vitin 2019

 Dt. 30/01/2019 ne ambientet e UGj u organizua: forumi I hapur “Angazhimi i studenteve ne procesin e Integrimit Evropian te Shqiperise”

QËNDRA E SHËRBIMIT STUDENTOR OFRON NË AMBIENTET E SAJ AKSES INTERNETI, E-MAILI, CD, KATALOGË DHE UDHËZUES PËR ORIENTIMIN E STUDENTËVE TË UNIVERSITETIT "EQREM ÇABEJ". 
              NJOFTIM

Ne dt 07.04.2017 ne ambientet e Universitetit Eqrem Çabej, u organizuan Ditet e Hapura te Universitetit per maturantet.