KREU

    Per organizimin e punes per prezantimin e draft - "Pakti per Universitetin"

PAKTI PER UNIVERSITETIN

 

Mbledhja e sugjerimeve , ideve dhe propozimeve nga studentet dhe personeli akademik i Universitetit "Eqrem Çabej" Gjirokaster ne funksion te permiresimit te tij.