University studies "Bachelor"

Programet e studimit  të Ciklit te Parë me kohë të plotë

 Fakulteti i Edukimit dhe Shkencave Shoqerore (F.E.Sh.Sh.)


1.   Program  studimi i Ciklit te Pare   Histori – Gjeografi

2.   Program  studimi i Ciklit te Pare   Gjuhe - Letersise Shqipe

3.   Program  studimi i Ciklit te Pare   Gjuhe Angleze

4.   Program  studimi i Ciklit te Pare   Gjuhe Italiane

5.   Program  studimi i Ciklit te Pare   Histori dhe Gjuhe Italiane

6.   Program  studimi i Ciklit te Pare   Gjuhe Letersi dhe Qyteterim Grek

7.   Program  studimi i Ciklit te Pare   Mesuesi per Arsimin Fillor Kl. I-VI

8.   Program  studimi i Ciklit te Pare   Mesuesi per Arsimin Parashkollor

9.   Program  studimi i Ciklit te Pare   Kontabilitet Finance

10.   Program  studimi i Ciklit te Pare   Administrim Publik

11.   Program  studimi i Ciklit te Pare   Turizmit

 

 

 Fakulteti i Shkencave te Natyres (F.SH.N)

 

1.   Program  studimi i Ciklit te Pare   Matematike – Fizike

2.   Program  studimi i Ciklit te Pare   Matematike – Informatike

3.   Program  studimi i Ciklit te Pare   Teknologji Informacioni

4.   Program  studimi i Ciklit te Pare   Fizike dhe Teknologji Informacioni

5.   Program  studimi i Ciklit te Pare   Infermieri e Pergjithshme

6.   Program  studimi i Ciklit te Pare   Infermieri Mami

7.   Program  studimi i Ciklit te Pare   Biologji – Kimi