University studies "Master"

Programet e  studimit te  Ciklit te dyte  "Master Profesional" me kohe te plote:

1.       Master Profesional në Mësuesi për Arsimin e Mesëm të Ulët në Histori-Gjeografi ,me profil minor në Edukatë Shoqërore

2.       Master Profesional në Mësuesi  për Arsimin e Mesëm te Ulet në Gjuhë-Letersi , me profil minor në Gjuhën Italiane

3.       Master Profesional në Mësuesi  për Arsimin e Mesëm te Ulet në Gjuhë Angleze , me profil minor në Gjuhën Shqipe

4.       Master Profesional në Mësuesi  për Arsimin e Mesëm të Ulët në Gjuhë dhe Qyteterim  Italian , me profil minor në Gjuhën Shqipe

5.       Master Profesional në Mësuesi për Arsimin e Mesëm të Ulët në Gjuhë, Letërsi dhe Qytetërim Grek, me profil minor në Lendë Shoqërore

6.       Master Profesional në Mësuesi për Arsimin e Mesem te Ulet (AMU) në Matematikë-Informatikë , me profil minor në Aftesim Teknologjik

7.       Master Profesional në Mësuesi për Arsimin e Mesem te Ulet (AMU) në Matematikë-Fizikë , me profil minor në Aftesim Teknologjik

8.       Programi i Studimeve Master  Profesional ne Mesuesi per Arsimin e Mesem te Ulet (AMU) ne Biologji-Kimi , me profil minor në Edukimi Mjedisor e Teknologjik

9.       Master Profesional në Administrim Publik

10.   Master Profesional në Kontabilitet-Financë

11.   Master Profesional në Turizëm

Programet e  studimit te  Ciklit te dyte  "Master i Shkencave" me kohe te plote:

     Arkeologji dhe Administrimi i Pasurive Arkeologjike

      Mesuesi per Arsimin Fillor Kl. I-VI