Head of Departments

 

Head of Departments
 
 

Departamenti i Matematikës dhe Informatikes                               
Dr. Dhori Terpo                              dhterpo@uogj.edu.al
 

Departamenti i Fizikës                               
 
Dr. Antuela Sinani                          asinani@uogj.edu.al

Departamenti i Biologji-Kimisë
Prof.asoc. Sadik Malo                  sadikmalo@gmail.com
 
 
Departamenti i Infermierisë
Doc. Dr. Zamira Vllaho            vllahozamira@yahoo.com
 
 
Departamenti i Historisë
Prof.asoc. Jaho Cana                    jaho.cana@yahoo.com
 
Departamenti i Gjeografisë
 
 
Prof.asoc.Albina Sinani              sinanialbina@yahoo.com
Departamenti i Gjuhës Shqipe
Prof.asoc.Spiridhulla Poçi spiridhulla_poci@yahoo.com
 
Departamenti i Letërsise Shqipe
 
 
Prof. asoc. Merita Shehu          merigjokutaj@yahoo.com
Departamenti i  Kontabilitet Finance
Departamenti        Administrim Publik
Departamenti i  Politikave Ekonomike dhe Turizmit
Doc. Dr.  Etleva Peta                           epeta@yahoo.com
Doc. Dr. Alketa Bejko                      abejko@uogj.edu.al
Dr. Lorenc Koçiu                               lkociu@uogj.edu.al
 

Departamenti i Gjuhës, Letërsisë dhe Qytetërimit Grek
Prof.asoc. Panajot Barka          panajotbarka@yahoo.gr  
 
 
Departamenti i Gjuhëve të Huaja
Prof.asoc. Harallamb Miçoni          ll.miconi@yahoo.com
 
 
Departamenti i Shkencave të Edukimit dhe Metodologjisë së Mësimdhënies
Dr. Mimoza Çarka                           mcarka@uogj.edu.al