Final Lists of students for academic year

Lista jo perfundimtare e studenteve te rinj 2017-2018 sipas degeve dhe Fakulteteve:

F.E.SH.SH.                       Mësuesi për Arsimin Fillor

                                              Mësuesi për Arsimin Parashkollor

                                              Histori Gjeografi

                                             Histori dhe Gjuhë Italiane

                                             Gjuhë - Letërsi Shqipe

                                             Gjuhë Letërsi Angleze

                                             Gjuhë Letërsi dhe Qytetërim Grek

                                             Gjuhë Letërsi Italiane

 

F.Ekonomik                     Administrim - Publik

                                            Kontabilitet-Financë

                                             Ekonomi Turizëm

 

F.SH.N.                         Infermieri Mami

                                            Infermieri e Pergjithshme

                                            Teknologji Informacioni

                                            Matematike Informatike

                                            Matematike Fizike

                                            Fizike & Teknologji Informacioni

                                           Biologji Kimi


Lista  perfundimtare e studenteve Bachelor te  regjistruar per vitin akademik 2016-2017 sipas Fakulteteve

Klikoni te informoheni:

Lista e studenteve Bachelor F.E.SH.SH.

Lista e studenteve Bachelor F.SH.N.

 

Lista  perfundimtare e studenteve te regjistruar ne Master ne  F.E.SH.SH.

 Klikoni qe te informoheni:

Lista e studenteve Master Profesional

Lista e studenteve Master Shkencor

Klikoni per:

vendim per kandidatet fitues per kandidatet fitues,program te dyte dhe transferim studimesh. FSHN