List of students Bachelor

Lista jo perfundimtare e studenteve te rinj 2017-2018 sipas degeve dhe Fakulteteve:

F.E.SH.SH.                       Mësuesi për Arsimin Fillor

                                              Mësuesi për Arsimin Parashkollor

                                              Histori Gjeografi

                                             Histori dhe Gjuhë Italiane

                                             Gjuhë - Letërsi Shqipe

                                             Gjuhë Letërsi Angleze

                                             Gjuhë Letërsi dhe Qytetërim Grek

                                             Gjuhë Letërsi Italiane

F.Ekonomik                     Administrim - Publik

                                            Kontabilitet-Financë

                                             Ekonomi Turizëm

F.SH.N.                         Infermieri Mami

                                            Infermieri e Pergjithshme

                                            Teknologji Informacioni

                                            Matematike Informatike

                                            Matematike Fizike

                                            Fizike & Teknologji Informacioni

                                           Biologji Kimi

Lista  perfundimtare e studenteve Bachelor te  regjistruar per vitin akademik 2016-2017 sipas Fakulteteve

Klikoni te informoheni:

List of students  Bachelor E.S.S.F

List of students  Bachelor N.S.F.