Vice rectors and branches subordinated by them

Zëvendës Rektori
Prof. asoc. Jani Dine
 Për anën mesimore
 


Zyra e kurikules dhe koordinimit te trajnimeve
              
Gentian Ruspi                   gruspi@ugj.edu.al

 
Zyra e Zëvendës Rektorit
Tel. 842-68027, 842-63408
Fax. 842-63776
E-mail: jdine@uogj.edu.al
 
Zëvendës Rektori
Prof. asoc. Valbona Duri
Për shkencën dhe mardhëniet me jashtë

Dega e mardhënieve me jashte dhe projekteve shkencore

 


Luiz Seiti                         lseiti@ugj.edu.al

 
Zyra e Zëvendës Rektorit
Tel. 842-68026, 842-63408
Fax. 842-63776
E-mail: vduri@uogj.edu.al